เย็นศิระเพราะพระบริบาล - King Bhumibol Exhibition

เย็นศิระเพราะพระบริบาล

(English below)

เย็นศิระเพราะพระบริบาล: นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

การไปเที่ยวของเราครั้งนี้ เป็นการไปเที่ยวเพื่อเรียนรู้และรำลึกถึงในหลวงรัชกาลที่ 9 เราไปชมนิทรรศการเย็นศิระเพราะพระบริบาล เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งเป็นวันที่ 2 ของการเปิดให้ประชาชนเข้าชม (มีพิธีเปิดวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560)

ด้านหน้าอาคารนิทรรศการมีการประดับตกแต่งด้วยดอกไม้มากมาย และมีเจ้าหน้าที่คอยบอกกฎการเข้าชมนิทรรศการแก่ผู้เข้าชม คือ สามารถถ่ายรูปได้ (แต่ต้องสำรวม ห้ามชูสองนิ้วนะ), ห้ามบันทึกวีดีโอ และห้ามสัมผัสสิ่งของที่นำมาจัดแสดงในนิทรรศการ

นิทรรศการมีด้วยกันทั้งหมด 5 โซน

โซนที่ 1: บุญของแผ่นดินไทย

โซนนี้เล่าเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ไทย ตั้งแต่สมัยสุโขทัยมาจนถึงปัจจุบัน เป็นการเล่าเรื่องที่สอดคล้องไปกับชื่อโซน “บุญของแผ่นดินไทย” ว่า เมืองไทยโชคดีที่มีพระมหากษัตริย์ที่ทำทุกอย่างเพื่อปกป้องและพัฒนาประเทศไทย ทำให้ไทยเป็นไทยมาจนถึงปัจจุบัน ลองคิดดูว่า ถ้าเราไม่มีพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เราก็คงไม่มีตัวอักษรไทยให้ใช้กันในขณะนี้ ถ้าเราไม่มีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ไทยก็คงต้องเป็นประเทศราชของพม่า ถ้าเราไม่มีพระเจ้าตากสินมหาราช เราก็คงไม่มีประเทศไทยในปัจจุบัน (หลังอยุธยาเสียกรุงครั้งที่ 2 ให้กับพม่า) ถ้าเราไม่มีรัชกาลที่ 5 เมืองไทยก็คงยังมีทาสมาถึงขณะนี้ และถ้าเราไม่มีในหลวงรัชกาลที่ 9 เมืองไทยก็คงไม่ดีขึ้นในทุกๆ ด้านอย่างนี้ และในโซนนี้ยังมีการจัดแสดงพระอัจฉริยภาพของในหลวงรัชกาลที่ 9 ในด้าน การแต่งหนังสือ แต่งเพลง และวาดภาพ (อย่าว่ากันนะที่เขียนยืดยาว พอดีชอบเรียนประวัติศาสตร์ ชอบอ่านเรื่องแนวนี้ด้วย แหะๆ)

และถ้าใครอยากรู้เรื่องราวเกี่ยวกับพระราชประวัติ ของพระมหากษัตริย์แต่ละพระองค์ ในโซนนี้ก็มีหน้าจอแสดงข้อมูลตั้งไว้ให้ไปอ่านกันได้ด้วย (ดาวน์โหลดข้อมูลกลับไปได้ด้วยนะ แค่สแกน QR Code ก็ได้ข้อมูลกลับไปอ่านละ)

โซนที่ 2: พระราชาผู้ทรงธรรม

“เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”

พระปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

พระบรมราชโองการที่เป็นจริงในเวลาต่อมา

ในหลวงทำทุกอย่างเพื่อพัฒนาประเทศไทยให้ดีขึ้น และช่วยให้ทุกคนที่อาศัยอยู่ในเมืองไทย มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ในโซนนี้ฉายวีดีโอแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และพระราชกรณียกิจต่างๆ ของในหลวง พร้อมทั้งจัดแสดงอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ ที่พระองค์ใช้ทรงงาน เช่น วิทยุสื่อสาร แผนที่ กล้องส่องทางไกล และฉลองพระองค์ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ขณะทรงงาน เป็นต้น

โซนที่ 3: กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่

สถิตในดวงใจนิรันดร์

โซนสดุดีและรำลึกถึงในหลวงรัชกาลที่ 9 และโซนนี้จะมีกระดาษให้คนที่เข้ามาชมนิทรรศการได้เขียนข้อความเพื่อรำลึกถึงพระองค์ หรือจะเขียนใน iPad เหมือนเราก็ได้ พอเขียนแล้ว ข้อความใน iPad ก็จะไปปรากฏบนก้อนเมฆที่อยู่ด้านบน

โซนที่ 4: พระมิ่งขวัญชาวไทย

เล่าเรื่องเกี่ยวกับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชการที่ 10

โซนที่ 5: ร้อยใจไทย

จัดแสดงภาพของในหลวงรัชกาลที่ 9 จำนวน 89 ภาพ และรับของที่ระลึก ซึ่งก็คือบัตรภาพจาก 89 ภาพของในหลวง ซึ่งด้านหลังจะมีพระราชดำรัส หรือพระบรมราชโองการของพระองค์เขียนไว้

ปล. เราไม่อยากลงรูปเยอะ แต่อยากให้ทุกคนได้ไปชมด้วยตัวเอง

 


 

YEN SIRA PHRO PHRA BORI BAN: Exhibition in Honour of His Majesty King Bhumibol Adulyadej

(Yen Sira Phro Phra Bori Ban mean Thai people are happy and peaceful because of King’s protection)

This jaunt, I jaunt to learn and commemorate to King Bhumibol. I go to visit this exhibition on 11 February 2017 that is the second day from the official opening day.(Opening ceremony on 9 February 2017)

Front of the exhibition hall was decorated with many flowers and has an officer for telling about the rule of visit; Can take a picture, don’t allow to record video and don’t touch objects on display in the exhibition.

Exhibition has 5 zones

First zone: Boon Kong Pan Din Thai (Thailand is lucky)

Tell about Kings of Thailand since Sukhothai period until now. Thailand is lucky because we have Kings that do everything to protect and develop Thailand. Every king made Thai  be Thai like now. For example, if we hadn’t had King Ramkhamhaeng the great in Sukhothai period, we wouldn’t have had Thai alphabet now. If we hadn’t had King Naresuan the great in Ayutthaya period, Siam’s administrations would have had under the Myanmar’s powers. If we hadn’t had King Taksin the great in Thonburi period, we wouldn’t have had Thailand now (At the end of the Ayutthaya period, Siam loses the capital city to Myanmar. Then King Taksin the great liberated Siam from Myanmar and founded Thonburi city. And after Thonburi period is Rattanakosin period that is Thailand now) If we hadn’t had King Rama V, Siam would have had slave until now. And if we hadn’t had King Bhumibol, Thailand wouldn’t have improved like now. And this zone also has exhibited about King Bhumibol’s abilities about writing the books, compose the songs and draw the pictures. (apologies for writing very long, I like the history subject when I studied at school and like to read a story about this :p)

If you want to know the story about Thai Kings, you can read from the touch screen that is displayed in this zone. (Can download information by scan QR Code)

Second zone: Phra Ra Sha Phu Song Tham (King has the virtues and ethics)

“We shall reign in righteousness for the benefits and happiness of Siamese people”

The first royal command of his majesty King Bhumibol Adulyadej when succeeding to the throne.

The royal command becomes true.

King Bhumibol did everything to develop Thailand to be better and help every people living in Thailand have the better life.

In this zone has the video show about works and royal development projects that King Bhumibol did for Thailand. And display the equipment that King Bhumibol used for work; radio communication, map, binoculars and royal clothes.

Third zone: Ka Sat Phu Ying Yai (The Great King)

King Bhumibol is in people’s heart forever

Praise and recall King Bhumibol. This zone has note paper that visitors can write something to commemorate the King or visitors can write on iPad and your message will show up on the clouds on the top.

Fourth zone: Phra Ming Kwan Chao Thai (Beloved king of Thai)

The stories of King Rama X; King Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun.

Fifth zone: Roi Jai Thai (Union of Thai heart)

Exhibit 89 pictures of King Bhumibol and visitors receive the souvenir that is the picture card from 89 pictures and has the royal remark or royal command at back of the picture.

Ps. I do not want to upload many pictures, but I want everyone going to visit this exhibition by yourself.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s